Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Wiebes: stap zetten naar reële heffing op vermogen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil al ‘stappen zetten’ zodat over drie jaar een reële vermogensrendementsheffing in zicht komt. Hij acht dat ‘kansrijk’. Maar op dit moment ziet hij nog te veel risico’s bij de uitvoerbaarheid. Dat zei hij donderdagavond in antwoord op brede aandrang uit de Tweede Kamer om zo snel mogelijk over te stappen op het belasten van werkelijk rendement op vermogen. De Kamer, en ook zijn eigen partij VVD, wil af van het fictieve rendement in het huidige systeem. Wiebes stelt voor die fictie nog te handhaven in zijn voorstel voor aanpassing vanaf 2017, waarbij al wel meer aansluiting wordt gezocht bij werkelijk gerealiseerd rendement in een aantal beleggingscategorieën.

Vorige week beval het Centraal Planbureau (CPB) aan om helemaal over te stappen op belasting op de werkelijke kapitaalaanwas. Wiebes zei dat er geen enkel land is waar dat al het geval is. Hij zegt zelf meer tijd nodig te hebben voor samenwerking binnen ‘de keten’ van banken en beleggingsfondsen waarmee gegevens moeten worden uitgewisseld.

Wiebes wil de Vooraf Ingevulde Aangifte dan ook bij de reële rendementsheffing kunnen handhaven. ‘Er valt nog veel na te denken over de vormgeving. Dat gaat niet in één of twee jaar’, aldus Wiebes. Hij wijst erop dat voor een aantal beleggingscategorieën, zoals onroerend goed, geen gemakkelijke oplossingen kunnen worden gevonden om het reële rendement te berekenen.

Het huidige voorstel van Wiebes voorziet in verhoging van de belastingvrije voet naar € 25.000 per persoon en drie belastingstaffels voor oplopende vermogens, gerelateerd aan in het verleden behaalde resultaten voor bepaalde categorieën beleggingen. De kleinere spaarder gaat er hierbij op vooruit, de zeer vermogende Nederlander betaalt meer belasting. Deze opzet zou in 2017 in moeten gaan.

Bron: Het Financieele Dagblad

 

< terug

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek